logo-scavi

CHIẾN LƯỢC
TÁI ĐỊNH VỊ

Mô hình phát triển của chúng tôi được hướng dẫn bởi các GIÁ TRỊ CỐT LÕI của Tập Đoàn, trong đó TRÁCH NHIỆM là điểm mấu chốt.

Mô hình này dẫn đến sự TÁI ĐỊNH VỊ TRÍ CHUNG của Hub Club và tất cả các thương hiệu liên quan.

meanningful consumption    responsible brands    meanningful consumption    responsible brands   

SCAVI

Tái Định Vị

Tập đoàn Financière B’Lao (trước đây là Corèle International) thông qua SCAVI tiên phong trong việc sử dụng một MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ĐỘC ĐÁO huy động TRÁCH NHIỆM của tất cả các đối tác: “4.0- HUB CLUB- 3P”

4.0: Tiến bước Cách mạng Công nghiệp 4.0 (sự kết hợp giữa Số hóa và Tự động hóa) để phát triển

HUB CLUB: Câu lạc bộ với sự kết nối chưa từng có , với mục tiêu chung và quy trình chung để đạt được mục tiêu – giữa KHÁCH HÀNG/THƯƠNG HIỆU – SCAVI – NHÀ CUNG CẤP

3P: 3 Tiên Phong trong trách nhiệm

PIONEER 1

TRÁCH NHIỆM CHUNG TRONG NỀN CÔNG NGHIỆP

SCAVI tiên phong trong việc hợp tác chặt chẽ với Khách hàng – Thương hiệu để cải thiện cả Chất lượng Sản phẩm và Chất lượng Dịch vụ thông qua các sự đổi mới liên tục. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giá trị gia tăng vượt trội cho người tiêu dùng cuối cùng mà còn là chung tay tạo một nền văn minh tiêu dùng mới.

PIONEER 2

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tập đoàn tiên phong phát triển Trách nhiệm Xã hội  thông qua Hệ thống Giáo dục trọn đời với mục tiêu chính là xây dựng con người

Hệ thống này bao gồm Giáo dục nền tảng (từ mẫu giáo đến đại học với việc học nghề là trung tâm của hệ thống giáo dục, từ trường dạy nghề đến đại học) và Giáo dục liên tục. Giáo dục trọn đời nhằm truyền tải các giá trị sống và gắn bó lâu dài với tất cả các giá trị này trong suốt cuộc đời của một người thông qua nâng cao kiến thức, kỹ năng và  của chúng ta.

PIONEER 3

TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG

Trách nhiệm này là một phần của việc TÁI ĐỊNH VỊ : TRÁCH NHIỆM môi trường chủ động được thể hiện qua ba hướng hành động cụ thể, được cải thiện và phát triển liên tục , ngay từ giai đoạn Pre-CODD (Chuẩn bị Đồng thiết kế – Đồng phát triển) của bất kỳ sản phẩm nào, kết nối chặt chẽ với Tiên Phong Số 1 “

  1. Giảm phát thải carbon
  2. giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hóa chất nhân tạo và chất gây ô nhiễm
  3. giảm chất thải – đặc biệt là chất thải nguy hại và chất thải khó phân hủy
Scroll to Top