logo-scavi

PIONEER 1

SCAVI tiên phong và hợp tác chặt chẽ với Khách hàng – Thương hiệu để nâng cao cả Chất lượng Sản phẩm và Chất lượng Dịch vụ thông qua việc không ngừng đổi mới. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tạo ra giá trị gia tăng thêm cho người tiêu dùng cuối cùng mà còn là một nền văn minh tiêu dùng .

meanningful consumption    responsible brands    meanningful consumption    responsible brands   

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

THE RESPONSIBILITY

OF THE INDUSTRY

KHÁCH HÀNG CUỐI CÙNG LÀ TRUNG TÂM của các ý tưởng, ngay từ giây phút đầu tiên hình thành bộ sưu tập – chuẩn bị – (giai đoạn Pre-CoDD ,chuẩn bị thiết kế/phát triển chung )

 • Chất lượng: 3Q: 
  Q1 – Vẻ đẹp cho mọi người ,sản phẩm
  Q2 – Vừa vặn > Thoải mái cả ngày
  Q3 – bền + TRÁCH NHIỆM SINH THÁI

 • Giá cả: Giá cả hợp lý, tránh khuyến mãi liên tục.

  • Cải tiến liên tục Sản phẩm-Dịch vụ. Chất lượng/Độ bền + Trách nhiệm sinh thái/Đổi mới cho khách hàng cuối cùng, tránh mua quá nhiều số lượng
 • Tính sẵn có: Giảm dần thời gian thực hiện từ SCAVI cho các thương hiệu xuống còn 1 tháng bằng cách đặt hàng lại hàng tuần, với chu kỳ giảm xuống còn 6 tháng.

   

HUB CLUB: Câu lạc bộ kết nối mục tiêu chung và quy trình chung để đạt mục tiêu – giữa KHÁCH HÀNG/THƯƠNG HIỆU – SCAVI – NHÀ CUNG CẤP

3P: 3 tiên phong về TRÁCH NHIỆM

THE RESPONSIBILITY

OF THE FINAL CUSTOMERS

TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP:

 • Hiểu được giá trên là giá hợp lý.

 • Đặt hàng và chấp nhận giao hàng 4 tuần sau khi cho phép ngành chuyển sang mức tồn kho bằng 0 và sản xuất phù hợp với nhu cầu

THE RESPONSIBILITY

OF SCAVI TOWARDS BRAND

TRÁCH NHIỆM CỦA SCAVI ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU: NGAY TỪ GIAI ĐOẠN chuẩn bị thiết kế/phát triển

 • C1 – Để đạt được mục tiêu của thương hiệu về Chất lượng/Chi phí/Tốc độ

 • C2 – Để hỗ trợ chặt chẽ các thương hiệu nhằm cắt giảm chi phí chung của các thương hiệu đáng kể, dưới mức Lợi nhuận gộp

THE RESPONSIBILITY

OF SCAVI TOWARDS RM

Chuẩn hóa nguyên liệu = giảm thiểu số lượng nguyên liệu chính thường xuyên, với sự tham gia tích cực/sáng tạo của các Nhà cung cấp chiến lược. ​

Tập trung khối lượng toàn cầu hóa vào nguyên liệu thô chiến lược – nguyên liệu lâu dài quan trọng

Nhà cung cấp: xem C1 ở trên.​

Tôn trọng mục tiêu khối lượng vật liệu cố định quan trọng tập trung được chia sẻ 

SCAVI hỗ trợ các nhà cung cấp nguyên liệu lâu dài quan trọng để chuẩn hóa-tập hợp lại hoạt động tìm nguồn cung ứng để đạt được chất lượng/sự đổi mới sợi được tối ưu hóa và chi phí thấp nhất.

Scroll to Top