logo-scavi

CAREER

SCAVI là một công ty đang phát triển mạnh mẽ, chúng tôi luôn quan tâm đến : 
  • Những nhân sự tài năng 

  • Hỗ trợ sinh viên mới tốt nghiệp thành công trong cuộc sống

  • Đào tạo sinh viên / nhân sự 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

RESEARCHER

 

San Francisco, CA

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

RESEARCHER

 

San Francisco, CA

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

RESEARCHER

 

San Francisco, CA

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

RESEARCHER

 

San Francisco, CA

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

Scroll to Top